ZANIMLJIVOSTI

22. najljepše špilje, jame i pećine

Cerovačke pećine
 • Baraćeve špilje (Lika)
 • Cerovačke pećine (Lika)
 • Grapčeva špilja (otok Hvar)
 • Hušnjakovo (Krapina)
 • Jama Baredine (Istra)
 • Lukina jama-Trojama (Velebit)
 • Manita peć (NP Paklenica)
 • Medvidina (otok Biševo)
 • Modra špilja (otok Biševo)
 • Odisejeva špilja (otok Mljet)
 • Oziđana pećina (NP Krka)
 • Pazinska jama (Pazin)
 • Pećinski park Grabovača (Lika)
 • Rača špilja (otok Lastovo)
 • Špilja Biserujka (otok Krk)
 • Špilja Lokvarka (Lokve)
 • Špilja Veternica (PP Medvednica)
 • Špilja Vrelo (Fužine)
 • Šupljara pećina (NP Plitvička jezera)
 • Vela špilja (otok Korčula)
 • Vindijina pećina (D. Voća)
 • Vranjača (Mosor)