Informacije i zanimljivosti NOVE su rubrike na našoj web stranici. Cilj je podijeliti s vama veliku bazu informacija koju posjedujemo i približiti niz turističkih i prometnih informacija i zanimljivosti vezanih za Hrvatsku.

Prometne informacije vezane su za sve četiri kategorije prometa: cestovni, pomorski, željeznički i zračni.

Turističke informacije čine najveći dio baze informacija od prirodnih i kulturno-povijesnih znamenitosti i atrakcija, preko rekreacije, avanturizma i aktivnog turizma, lječilišnog i kongresnog turizma, do smještaja i eno-gastro turizma.

Zanimljivosti objedinjuju niz informacija jedinstvenih za Republiku Hrvatsku od najvećih prirodnih i umjetnih jezera, najdužih i najkraćih rijeka, najvećih i najmanjih županija, gradova, općina, otoka, najstarijih dvoraca, starih gradova, samostana, zanimljivosti vezane uz floru i faunu Hrvatske, …