Prikazujemo 1–12 od 45 rezultata

FILTER
Ljetna karta HRVATSKA 00
Zatvori

10 ljetnih karata Hrvatske

Naručitelj – Jutarnji list/Hanza Media d.o.o. Deset ljetnih cestovnih i turističkih karata Hrvatske izrađenih za Jutarnji list najdetaljnije su i najinformativnije karte Hrvatske koje su do danas izašle u jednom dnevnom listu. Jedna je karta kompletne Hrvatske, a devet je karata regija Hrvatske. Svaka od 10 karata sadrži detaljan prikaz cestovne mreže, mnoštvo vrsta turističkih informacija, karte zaštićenih prirodnih znamenitosti (nacionalnih parkova i parkova prirode), te planove većih gradova i njihovih turističkih atrakcija. Uz osnovne informacije na karta je prikazana kompletna cestovna mreža, autoceste i brze ceste sa svim izlazima i čvorovima, …
Cestovna karta Hrvatske N 00
Zatvori

Cestovna karta Hrvatske

Naručitelj – Travelis j.d.o.o. Obostrano izdanje pod nazivom "Cestovna karta Republike Hrvatske", formata 68 x 48 cm, jedno je od kompleksnijih i zahtjevnijih izdanja osmišljenih i realiziranih u Romariju krajem 2019. godine i to u dvojezičnoj varijanti na engleskom i njemačkom i varijanti na hrvatskom jeziku. S jedne strane izdanja nalazi se Cestovna karta Republike Hrvatske u mjerilu 1:1 000 000 s detaljnom cestovnom mrežom i pratećim prometnim informacijama, a s druge strane nalaze se planovi većih gradova (Zagreba, Splita, Rijeke, Osijeka, Zadra, Pule, Karlovca, Šibenika, Varaždina i Dubrovnika), naslovnica, poleđina naslovnice s kartom autocesta i tumač oznaka.
Karta Dubrovačko-neretvanske županije
Zatvori

Karta Dubrovačko-neretvanske županije

NOVO!!! 2023. GODINA KARTA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA ZID, ZA STOL, ZA POD, U DIGITANOM OBLIKU (PDF u krivuljama)  ZA GRAFIČKU PRIPREMU ZA SVE OBLIKE TISKA, ... - izdanje 2023. NOVA karta Dubrovačko-neretvanske županije jedinstveno je dvojezično (hrvatski i engleski jezik) izdanje koje uz kompletnu cestovnu mrežu i prometne informacije sadrži i sva naselja službeno proglašena i oko 20 vrsta ostalih informacija.
Karta Istarske županije
Zatvori

Karta Istarske županije

NOVO!!! 2023. GODINA KARTA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA ZID, ZA STOL, ZA POD, U DIGITANOM OBLIKU (PDF u krivuljama)  ZA GRAFIČKU PRIPREMU ZA SVE OBLIKE TISKA, ... - izdanje 2023. NOVA karta Istarske županije jedinstveno je dvojezično (hrvatski i engleski jezik) izdanje koje uz kompletnu cestovnu mrežu i prometne informacije sadrži i sva naselja službeno proglašena i oko 20 vrsta ostalih informacija.
Karta Ličko-senjske županije
Zatvori

Karta Ličko-senjske županije

NOVO!!! 2023. GODINA KARTA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA ZID, ZA STOL, ZA POD, U DIGITANOM OBLIKU (PDF u krivuljama)  ZA GRAFIČKU PRIPREMU ZA SVE OBLIKE TISKA, ... - izdanje 2023. NOVA karta Ličko-senjske županije jedinstveno je dvojezično (hrvatski i engleski jezik) izdanje koje uz kompletnu cestovnu mrežu i prometne informacije sadrži i sva naselja službeno proglašena i oko 20 vrsta ostalih informacija.
Karta Primorsko-goranske županije
Zatvori

Karta Primorsko-goranske županije

NOVO!!! 2023. GODINA KARTA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA ZID, ZA STOL, ZA POD, U DIGITANOM OBLIKU (PDF u krivuljama)  ZA GRAFIČKU
Karta radara na cestama Hrvatske
Zatvori

Karta radara na cestama Hrvatske

Naručitelj - Autoklub/Hanza Media d.o.o. Prema narudžbi Autokluba tvrtka Romario izradila je 2017. godine prvu, a 2018. i 2019. godine i drugu i treću kartu radara na cestama Hrvatske. U sredini izdanja nalazi se karta Hrvatske sa 184 označene lokacije radara na cestama. Uz kartu posebno su izrađeni planovi gradova (Zagreba, Splita, Rijeke, Osijeka, Varaždina i Zaprešića) s većom koncentracijom radara, kao i popis svih radara.
Karta Šibensko-kninske županije
Zatvori

Karta Šibensko-kninske županije

NOVO!!! 2023. GODINA KARTA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE ZA ZID, ZA STOL, ZA POD, U DIGITANOM OBLIKU (PDF u krivuljama)  ZA GRAFIČKU PRIPREMU ZA SVE OBLIKE TISKA, ... - izdanje 2023. NOVA karta Šibensko-kninske županije jedinstveno je dvojezično (hrvatski i engleski jezik) izdanje koje uz kompletnu cestovnu mrežu i prometne informacije sadrži i sva naselja službeno proglašena i oko 20 vrsta ostalih informacija.
Karta Splitsko-dalmatinske županije
Zatvori

Karta Splitsko-dalmatinske županije

NOVO!!! 2023. GODINA KARTA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE ZA ZID, ZA STOL, ZA POD, U DIGITANOM OBLIKU (PDF u krivuljama)  ZA GRAFIČKU PRIPREMU ZA SVE OBLIKE TISKA, ... - izdanje 2023. NOVA karta Splitsko-dalmatinske županije jedinstveno je dvojezično (hrvatski i engleski jezik) izdanje koje uz kompletnu cestovnu mrežu i prometne informacije sadrži i sva naselja službeno proglašena i oko 20 vrsta ostalih informacija.
UNESCO u Hrvatskoj - svijetla podloga
Zatvori

Karta UNESCO u Hrvatskoj BP

NOVO!!! 2023. GODINA KARTA ZA TURISTIČKE APARTMANE, HOTELE, HOSTELE, KAMPOVE, TURISTIČKE AGENCIJE - izdanje 2023. KARTU PRODAJEMO I U DIGITALNOM OBLIKU (PDF U KRIVULJAMA) ZA GRAFIČKU PRIPREMU I BILO KOJU VRSTU TISKA. NOVA karta UNESCO u Hrvatskoj sa svim što je UNESCO zaštitio u Hrvatskoj, kompletna materijalna i nematerijalna prirodna i kulturna baština. Jedinstveno dvojezično (hrvatski i engleski jezik) izdanje.
Karta UNESCO u Hrvatskoj
Zatvori

Karta UNESCO u Hrvatskoj TMP

NOVO!!! 2023. GODINA KARTA ZA TURISTIČKE APARTMANE, HOTELE, HOSTELE, KAMPOVE, TURISTIČKE AGENCIJE - izdanje 2023. KARTU PRODAJEMO I U DIGITALNOM OBLIKU (PDF U KRIVULJAMA) ZA GRAFIČKU PRIPREMU I BILO KOJU VRSTU TISKA. NOVA karta UNESCO u Hrvatskoj sa svim što je UNESCO zaštitio u Hrvatskoj, kompletna materijalna i nematerijalna prirodna i kulturna baština. Jedinstveno dvojezično (hrvatski i engleski jezik) izdanje.
Vinska karta Dalmacije
Zatvori

Karta vinske regije Dalmacija I

NOVO!!! Mala vinska karta regije Dalmacija. Karta sadrži podjelu na podregije i vinogorja, a uz kartu se opis podregija, popis vinogorja, popis vina regije Dalmacija, te prigodni crteži. Karta je idealna za digitalni i offset tisak manjih formata.