Prikazujemo 1–12 od 14 rezultata

FILTER
Ljetna karta HRVATSKA 00
Zatvori

10 ljetnih karata Hrvatske

Naručitelj – Jutarnji list/Hanza Media d.o.o. Deset ljetnih cestovnih i turističkih karata Hrvatske izrađenih za Jutarnji list najdetaljnije su i najinformativnije karte Hrvatske koje su do danas izašle u jednom dnevnom listu. Jedna je karta kompletne Hrvatske, a devet je karata regija Hrvatske. Svaka od 10 karata sadrži detaljan prikaz cestovne mreže, mnoštvo vrsta turističkih informacija, karte zaštićenih prirodnih znamenitosti (nacionalnih parkova i parkova prirode), te planove većih gradova i njihovih turističkih atrakcija. Uz osnovne informacije na karta je prikazana kompletna cestovna mreža, autoceste i brze ceste sa svim izlazima i čvorovima, …
Cestovna karta Hrvatske N 00
Zatvori

Cestovna karta Hrvatske

Naručitelj – Travelis j.d.o.o. Obostrano izdanje pod nazivom "Cestovna karta Republike Hrvatske", formata 68 x 48 cm, jedno je od kompleksnijih i zahtjevnijih izdanja osmišljenih i realiziranih u Romariju krajem 2019. godine i to u dvojezičnoj varijanti na engleskom i njemačkom i varijanti na hrvatskom jeziku. S jedne strane izdanja nalazi se Cestovna karta Republike Hrvatske u mjerilu 1:1 000 000 s detaljnom cestovnom mrežom i pratećim prometnim informacijama, a s druge strane nalaze se planovi većih gradova (Zagreba, Splita, Rijeke, Osijeka, Zadra, Pule, Karlovca, Šibenika, Varaždina i Dubrovnika), naslovnica, poleđina naslovnice s kartom autocesta i tumač oznaka.
Karta radara na cestama Hrvatske
Zatvori

Karta radara na cestama Hrvatske

Naručitelj - Autoklub/Hanza Media d.o.o. Prema narudžbi Autokluba tvrtka Romario izradila je 2017. godine prvu, a 2018. i 2019. godine i drugu i treću kartu radara na cestama Hrvatske. U sredini izdanja nalazi se karta Hrvatske sa 184 označene lokacije radara na cestama. Uz kartu posebno su izrađeni planovi gradova (Zagreba, Splita, Rijeke, Osijeka, Varaždina i Zaprešića) s većom koncentracijom radara, kao i popis svih radara.
Karta Zadarske regije-poleđina
Zatvori

Karta Zadarske regije

Naručitelj – Mozaik knjiga d.o.o. Prema narudžbi Mozaik knjige, a kao prilog turističkom vodiču Zadarske regije s isplaniranim razgledima, tvrtka Romario izradila je i obostranu kartu Zadarske regije s isplaniranim razgledom u dvije varijante (na hrvatskom i engleskom, te njemačkom i talijanskom jeziku). Na naslovno stranici, osim naslovnice, nalazi se plan grada Zadra sa 52. označene znamenitosti i atrakcije, mala karta Zadarske regije, popis znamenitosti i atrakcija, te važne informacije i praktični savjeti vezani za regiju. Na poleđini se nalazi turistička i cestovna karta Zadarske regije s označenih oko 400 znamenitosti i atrakcija, legenda oznaka i impresum.
Karte županija Hrvatske
Zatvori

Karte županija Hrvatske

Naručitelj - Hrvatska pošta d.d. Za potrebe Hrvatske pošte tvrtka Romario izradila je tematske karte 20 županija Hrvatske. Na svakoj karti označeni su svi poštanski uredi i kružnicama u boji omeđeno je područje od 80 km2 odnosno područje koje pokriva svaki poštanski ured. Karte su isporučene u digitalnom obliku za potrebe printa.
Nauticka karta Hrvatskog Jadrana 2019 00
Zatvori

Nautička karta Hrvatskog Jadrana

Naručitelj – Jutarnji list/Hanza Media d.o.o. Najnovija je nautička karta Jadrana izrađena prema narudžbi Jutarnjeg lista 2019. godine (drugo izdanje, proljeće 2020.), a sadrži najnovije informacije o svim marinama, lukama i lučicama lučkih uprava, lučkim kapetanijama i ispostavama, benzinskim postajama za plovila i još mnogo informacija vezanih za nautički turizam. Uz kartu se nalazi popis lučkih kapetanija i ispostava lučkih kapetanija, popis ACI i ostalih marina, popis luka i lučica lučkih uprava, ruža vjetrova, ljestvica stanja mora, Beaufortova ljestvica jačine vjetra, tumač oznaka na hrvatskom jeziku.
Turistička karta Dalmacije
Zatvori

Turistička karta Dalmacije

Naručitelj – Travelis j.d.o.o. Prema narudžbi tvrtke Travelis izradili smo 3 obostrane turističke karte regija Hrvatske. Jedan set karata je na engleskom i njemačkom, a drugi set na hrvatskom jeziku. Na naslovnoj strani turističke karte Dalmacije nalaze se detaljne turističke karte 4 nacionalna parka (Kornati, Mljet, Krka i Paklenica) i 4 parka prirode (Vransko jezero, Lastovsko otočje, Telašćica i Biokovo) sa 30 vrsta informacija, planovi turističkih dijelova gradova: Zadra, Šibenika, Splita, Dubrovnika, Trogira, Korčule, Makarske, Omiša, Nina i Hvara sa označenim znamenitostima i atrakcijama i njihovim popisom na dva jezika. Uz to ovdje je i manja karta …
Turistička karta Hrvatske 00
Zatvori

Turistička karta Hrvatske – HTZ

Naručitelj – Hrvatska turistička zajednica Jednostrano i jednojezično (engleski jezik) izdanje pod nazivom "Turistička karta Republike Hrvatske", formata 68 x 68 cm i mjerila 1:750 000, najkompleksnije je i najzahtjevnije turističko izdanje jedne karte osmišljene i realizirane u Romariju 2017. godine. Na karti su po prvi puta istaknute detaljne informacije o područjima (objektima, gradovima) od posebnog značaja, zatim aqua, adrenalinski i zabavni parkovi, objekti špiljarenja i speleoavantura, stijene za slobodno penjanje, zip line lokacije, lokacije promatranja ptica, lokacije raftinga, kajaka i kanua te drugih vodenih sportova, mnoge prirodne i kulturno-povijesne znamenitosti i atrakcije, ...
Turistička karta Hrvatske – TZ SDŽ
Zatvori

Turistička karta Hrvatske – TZ SDŽ

Naručitelj – Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije Po narudžbi Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije izradili smo turističku kartu Hrvatske. Na karti su posebno istaknuti svi najznačajniji turistički aduti Hrvatske (nacionalni parkovi, parkovi prirode, zaštićena baština od strane UNESCO-a), svi glavni cestovni pravci (autoceste, brze ceste, državne ceste) s popratnim sadržajima, kao i ostale turističke i prometne informacije (cestovni i pomorski granični prijelazi, zračne luke i sportski aerodromi, marine. Uz kartu se nalazi i manja shematska karta s prikazom udaljenosti od Zagreba do glavnih i ostalih većih gradova u Europi, te prikaz ograničenja brzine na cestama Hrvatske.
Turistička karta Istre, Kvarnera, Gorskog kotara i Like
Zatvori

Turistička karta Istre, Kvarnera, Gorskog kotara i Like

Naručitelj – Travelis j.d.o.o. Prema narudžbi tvrtke Travelis izradili smo 3 obostrane turističke karte regija Hrvatske. Jedan set karata je na engleskom i njemačkom, a drugi set na hrvatskom jeziku. Na naslovnoj strani turističke karte Istre, Kvarnera, Gorskog kotara i Like nalaze se detaljne turističke karte 3 nacionalna parka (Brijuni, Plitvička jezera i Risnjak) i 2 parka prirode (Velebit i Učka) sa 30 vrsta informacija, planovi turističkih dijelova gradova: Rijeke, Opatije, Karlovca, Pule, Rovinja, Poreča, Krka, Raba, Umaga, Malog Lošinja sa označenim znamenitostima i atrakcijama i njihovim popisom na dva jezika. Uz to ovdje je i manja karta znamenitosti i atrakcija koje svakako morate vidjeti. Na poleđini se nalazi velika …
Turistička karta Kontinentalne Hrvatske P
Zatvori

Turistička karta kontinentalne Hrvatske

Naručitelj – Travelis j.d.o.o. Prema narudžbi tvrtke Travelis izradili smo 3 obostrane turističke karte regija Hrvatske. Jedan set karata je na engleskom i njemačkom, a drugi set na hrvatskom jeziku. Na naslovnoj strani turističke karte kontinentalne Hrvatske nalaze se detaljne turističke karte 5 parkova prirode (Medvednica, Žumberak-Samoborsko gorje, Kopački rit, Lonjsko polje i Papuk) sa 30 vrsta informacija, planovi turističkih dijelova gradova: Zagreba, Osijeka, Varaždina, Krapine, Đakova, Vukovara, Požege, Vinkovaca, Čakovca i Samobora sa označenim znamenitostima i atrakcijama i njihovim popisom na dva jezika. Uz to ovdje je i manja karta …
Turistička karta Slavonije
Zatvori

Turistička karta Slavonije

Naručitelj – Hrvatska turistička zajednica Prema narudžbi Hrvatske turističke zajednice, a za potrebe turističke brošure o Slavoniji za 2019. godinu, tvrtka Romario izradila je preglednu turističku kartu Slavonije s legendom oznaka na karti na engleskom jeziku. Karta je spoj turističke i cestovne karte s prikazom kompletne turističke ponude Slavonije. Od kulturno-povijesnih i prirodnih znamenitosti i atrakcija, lokacija koje svakako morate vidjeti, do izletničkih i sportsko-rekreativnih sadržaja.