Prikazuje se svih 10 rezultata

FILTER
Plan Dubrovnika-NASLOVNA-HR-GB 00
Zatvori

Plan grada Dubrovnika I.

Naručitelj – Mozaik knjiga d.o.o. Prema narudžbi Mozaik knjige, a kao prilog turističkom vodiču Dubrovnika s isplaniranim razgledima, izradili smo i obostrani turistički plan grada Dubrovnika s isplanirana 3 dana razgleda užeg i šireg dijela grada s okolicom u dvije varijante (na hrvatskom i engleskom, te njemačkom i talijanskom jeziku). Na naslovnoj stranici, osim naslovnice, nalazi se detaljan plan grada s označenim znamenitostima i atrakcijama, shematski prikaz javnog gradskog prijevoza, karta otoka Lokruma, karta okolice Dubrovnika i tumač oznaka/legenda …
Plan grada Dubrovnika II 00
Zatvori

Plan grada Dubrovnika II.

Naručitelj – Jutarnji list/Hanza Media d.o.o. Prema narudžbi Jutarnjeg lista 2019. godine, a povodom Dana grada i „Feste svetog Vlaha“, izradili smo plan grada Dubrovnika. Detaljan prometni i turistički plan sadrži nekoliko stotina informacija razvrstanih u 44 kategorije, a na planu je označeno i 80 znamenitosti i atrakcija šireg dijela grada. Dodaci uz plan grada su: detaljan plan Starog grada Dubrovnika s označenih 99 znamenitosti i atrakcija, manja karta otoka Lokruma, karta šireg područja Dubrovnika, shematski prikaz javnog gradskog prijevoza i tumač oznaka.
Plan grada Karlovca 00
Zatvori

Plan grada Karlovca I.

Naručitelj – Jutarnji list/Hanza Media d.o.o. Prema narudžbi Jutarnjeg lista, 2019. godine izradili smo prometni i turistički plan grada Karlovca. Jedan moderan plan grada koji sadrži preko 40 vrsta prometnih i turističkih informacija i 13 znamenitosti i atrakcija koje svakako treba vidjeti. Uz plan grada nalazi se popis atrakcija i zanimljivosti, te tumač oznaka na planu.
Plan grada Osijeka 00
Zatvori

Plan grada Osijeka I.

Naručitelj – Jutarnji list/Hanza Media d.o.o. Prema narudžbi Jutarnjeg lista, 2019. godine izradili smo prometni i turistički plan grada Osijeka. Jedan moderan plan grada koji sadrži preko 40 vrsta prometnih i turističkih informacija i 58 znamenitosti i atrakcija koje svakako treba vidjeti. Uz plan grada nalazi se popis označenih atrakcija, detaljan plan Tvrđe, manja karta okolice Osijeka, grb grada, te tumač oznaka na planu.
Plan grada Samobora 00
Zatvori

Plan grada Samobora I.

Naručitelj – Jutarnji list/Hanza Media d.o.o. Prema narudžbi Jutarnjeg lista 2017. godine, izradili smo plan grada Samobora. Detaljan prometni i turistički plan mjerila 1:15 000 uz sebe sadrži manju shematsku kartu svih naselja grada Samobora, uvećani centar grada i tumač oznaka 50-tak vrsta prometnih i turističkih informacija.
Plan Splita-NASLOVNA-HR-GB 00
Zatvori

Plan grada Splita I.

Naručitelj – Mozaik knjiga d.o.o. Prema narudžbi Mozaik knjige, a kao prilog turističkom vodiču Splita s isplaniranim razgledima, izradili smo i obostrani turistički plan grada Splita s isplanirana 3 dana razgleda u dvije varijante (na hrvatskom i engleskom, te njemačkom i talijanskom jeziku). Na naslovnoj stranici, osim naslovnice, nalazi se detaljan plan grada s označenim znamenitostima i atrakcijama, shematski prikaz javnog gradskog prijevoza, …
Plan grada Velike Gorice 00
Zatvori

Plan grada Velike Gorice I.

Naručitelj – Jutarnji list/Hanza Media d.o.o. Prema narudžbi Jutarnjeg lista 2017. godine, a povodom Dana grada, izradili smo plan grada Velike Gorice. Detaljan prometni i turistički plan mjerila 1:15 000 uz sebe sadrži manju shematsku kartu svih naselja grada Velike Gorice, uvećani centar grada, grb grada i tumač oznaka 50-tak vrsta prometnih i turističkih informacija.
Plan Zagreba uz ljetne karte 00
Zatvori

Plan grada Zagreba I.

Naručitelj – Jutarnji list/Hanza Media d.o.o. Prema narudžbi Jutarnjeg lista, a za potrebe ljetnih izdanja u Jutarnji list izradili smo 2017. godine poseban turistički i prometni plan grada Zagreba. Plan obuhvaća područje od Maksimira na sjeveroistoku do Jarunskog jezera na jugozapadu. Uz kompletnu prometnu i turističku informaciju na planu su istaknute i lokacije benzinskih servisa CRODUX, sponzora izdanja. Dodatak uz plan čini povećani centar grada, te tumač oznaka sa 34 vrste informacija.
Plan Zagreba-NASLOVNA-HR-GB 00
Zatvori

Plan grada Zagreba II.

Naručitelj – Mozaik knjiga d.o.o. Prema narudžbi Mozaik knjige, a kao prilog turističkom vodiču Zagreba s isplaniranim razgledima, izradili smo i obostrani turistički plan grada Zagreba s isplanirana 3 dana razgleda središta grada u dvije varijante (na hrvatskom i engleskom, te njemačkom i talijanskom jeziku). Na naslovnoj stranici, osim naslovnice, nalazi se detaljan plan užeg središta grada Zagreba s označenim znamenitostima i atrakcijama, shematski prikaz javnog gradskog prijevoza, te važne informacije i praktični savjeti vezani za grad. Na poleđini se nalazi prometni i turistički plan šireg područja grada s dodatkom karte Medvednice i tumačem 70 vrsta oznaka.
Karta gradskih četvrti Zagreba 09 00
Zatvori

Planovi gradskih četvrti grada Zagreba

Naručitelj – Jutarnji list/Hanza Media d.o.o. Za potrebe Jutarnjeg lista, 2017. godine izradili smo Mega kartu Zagreba, odnosno planove svih 17 gradskih četvrti grada Zagreba na 13 listova. Tada je to bio najveći projekt koji je realizirala tvrtka Romario. Planovi su bili izrađeni tako da su se mogli spojiti čime se dobila velika/mega karta Zagreba. Plan svake četvrti detaljno je izrađen. Na planu su posebno istaknuta područja četvrti, granice četvrti, granice mjesnih odbora, sjedišta gradskih četvrti i mjesnih odbora s nazivom. Uz to planovi četvrti sadrže i 90 vrsta ostalih prometnih i turističkih informacija, brojne logotipe raznih tvrtki sponzora projekta.